NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

KHÁM
* Khám nội tổng quát                                                                 110.000
* Khám Ngoại tổng quát                                                             110.000
* Khám Tai Mũi Họng                                                                 110.000
* Khám Sản Phụ Khoa                                                                130.000

TAI MŨI HỌNG

* Lấy dị vật họng                                                                        100.000
* Lấy dị vật trong tai                                                                     80.000
* Lấy nút biểu bì ống tai ngoài                                                       30.000
   
* Làm thuốc tai                                                                              50.000

X-QUANG
* Chụp X-quang sọ thẳng nghiêng                                                  120.000 
* Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng                                            120.000

* Chụp X-quang Blondeau + Hit2                                              120.000

* Chụp X-quang Schuller                                                            120.000

* Chụp X-quang Xương chính mũi nghiêng                                    80.000

* Chụp X-quang cột sống thẳng nghiêng chếch hai bên               190.000

* Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng                                 110.000

* Chụp X-quang cột sống ngực                                                    120.000

* Chụp X-quang đỉnh phổi ưởn                                                     110.000

* Chụp X-quang bụng không chuẩn bị                                          120.000

SIÊU ÂM
* Siêu âm tuyến giáp                                                                  150.000
* Siêu âm ổ bụng                                                                        180.000
* Siêu âm tử cung phần phụ                                                        220.000
* Siêu âm hệ tiết niệu                                                                 180.000

XÉT NGHIỆM
* Test nhanh Virus Kháng nguyên Sars-CoV-2                          100.000
( Giá Test : 70.000 + Giá Dịch Vụ : 30.000 )

* Acid Uric                                                                                    40.000
* Albumine                                                                                    60.000
* AlP                                                                                             60.000
* Amylase                                                                                      60.000
* Amylase Niệu                                                                              80.000
* Bilirubin D                                                                                  40.000
* Bilirubin I                                                                                   40.000
* Bilirubin T                                                                                  40.000
* Cholesterol                                                                                 40.000
* Creatinine                                                                                   40.000
* Glucose                                                                                       30.000
* HbA1C                                                                                    120.000
* HDL-C                                                                                       40.000
* Tổng phân tích tế bào máu tự động bằng máy  Lazer                  70.000
* Tổng phân tích nước tiểu                                                            60.000
* Nhóm máu ABO + Rh                                                               70.000
* LDL-C                                                                                       40.000
* Protein toàn phần                                                                       60.000
* SGOT (ASAT)                                                                           40.000
* SGPT (ALAT)                                                                           40.000
* Triglyceride                                                                                40.000
* Urea                                                                                           40.000
* TQ                                                                                              40.000
* TCK                                                                                           40.000
* TC                                                                                              40.000
* TS                                                                                              40.000