PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIÊN TÂM
Số 67 Đường Liên Tỉnh 5 – P.5 – Quận 8 – TP . HCM
( 028 ) 38 500 727 – ( 028 ) 39 819 989
lientam67@gmail.com 
www.pkdklientam.com.vn 

Bộ phận tiếp nhận : (028) 38 500 727

Chăm sóc khách hàng : (028) 38 500 389